Konkordere, stemme overens; enes; se også konkordat.