Konklusion, (af lat. conclusio, af kon- og afledn. af claudere 'lukke, drage en slutning'), sætning, der begrundes i et argument eller bevis; se følgerelation.