Konkav, (af lat. concavus 'hvælvet, udhulet'), i matematik om en reel funktion f, defineret på et interval, hvis graf på ethvert delinterval ligger over den tilhørende korde, dvs. hvis graf er nedad hul. Jf. konveks.