Konkatenation, (lat. concatenatio sammenknytning), sammenkædning (fx af ord til en sætning).