Konjurere, (lat. conjurare binde sammen ved ed), sammensværge sig.