Konjuration, (lat. conjuratio gensidigt forbindende ed), sammensværgelse.