Konjunkturarbejdsløshed, i økonomisk teori den del af arbejdsløsheden, som kan nedbringes, uden at inflationen stiger. Konjunkturarbejdsløshed skyldes manglende efterspørgsel efter varer og tjenester og kan normalt nedbringes ved en økonomisk politik, der øger aktiviteten i samfundet, fx ved en ekspansiv finans- eller pengepolitik eller ved valutakurspolitik. Se også arbejdsløshed.