Konjunkt, (lat. conjunctum det forbundne), forenet; i fællesskab.