Konjektural videnskab, (se konjektur), videnskab, der bygger på gisninger og ikke på faste og almengyldige love; det modsatte af eksakt videnskab.