Konjektural, (lat. conjecturalis), byggende på formodninger.