Konidie, (afledt af gr. konis 'støv'), vægklædt, ukønnet, en- eller flercellet svampecelle, der oftest er under 10 μm på længste led. Dårligt tørret korn eller fugtige, dårligt udluftede værelser i huse er almindelige voksesteder for skimmelsvampe, der danner millioner af konidier. Disse giver ofte anledning til overfølsomhedsreaktioner hos mennesker. Under særlige vejrforhold omtales luftindholdet af skimmelsvampkonidier fra Alternaria, Botrytis og Cladosporium — lidt misvisende — under dagens pollental i medierne.