Kongres, (af lat. congressus 'sammenkomst', afledn. af congredi 'gå sammen, komme sammen'), visse årsmøder eller andre større møder på nationalt plan, fx partikongresser.