Kongres, (af lat. congressus 'sammenkomst', afledn. af congredi 'gå sammen, komme sammen'), private internationale møder om tekniske, faglige eller videnskabelige spørgsmål, fx lægekongresser.