Kongres, (af lat. congressus 'sammenkomst', afledn. af congredi 'gå sammen, komme sammen'), i diplomatisk sprogbrug et møde blandt stats- eller regeringschefer, ministre eller diplomater med det formål at bringe et politisk problemkompleks til endelig traktatmæssig afslutning. Særlig kendte er Wienerkongressen 1814-15 efter Napoleonskrigene, Pariserkongressen 1856 efter Krimkrigen og Berlinerkongressen 1878 efter Den Russisk-tyrkiske Krig. Siden beg. af 1900-t. har man dog for sådanne møder brugt betegnelsen konference.