Kongregere, (lat. congregare forsamle), forsamle; stifte broderskab.