Kongestionsabsces, (lat. kongestion + absces), sænkningsbyld, en byld, der kommer frem et andet sted end oprindelsesstedet.