Kongeskib, skib til monarkens personlige brug. I Danmark kan kongeskibe føres tilbage til 1600-t. Det kunne være skibe, der var bygget alene til dette formål, eller orlogsskibe, der var særlig pragtfuldt udstyret og derfor lejlighedsvis blev anvendt som kongeskibe. Fra nyere tid kan nævnes hjuldampskibet Dannebrog fra 1879, der i 1932 blev afløst af det nuværende kongeskib af samme navn (se Dannebrog).