Kongelig konfirmation, stadfæstelse, bekræftelse, godkendelse, som tidligere af en offentlig myndighed blev givet til visse private retlige dispositioner; fx skulle der før Arveloven af 1963 gives kongelig konfirmation til testamenter oprettet af personer under 18 år. Før 1985 fandtes der i Danmark ingen lovgivning om fonde, såkaldte selvejende institutioner, men en fond kunne blive "kongeligt konfirmeret", hvilket indebar, at den var undergivet et særligt tilsyn fra det relevante fagministerium, fx Socialministeriet vedrørende en fond med sociale formål etc. Da de nuværende (1997) fondslove trådte i kraft, blev alle fonde underlagt en fondsmyndighed, og kongelig konfirmation kunne ikke længere gives. Dog opretholdes i et vist omfang de former for tilsyn, der allerede var oprettet gennem kongelig konfirmation.