Konge, kraftigt, lodret tømmerstykke i en tagkonstruktion, der står fra loftbjælkelaget til tagrygningen. Den var almindelig i senmiddelalder og renæssance til afstivning af store tage på langs og på tværs. Konge betegner også den lodrette midterstolpe i spirkonstruktioner.