Konfutation, (lat. confutatio, af confutare standse, bringe til tavshed), gendrivelse, især den katolske gendrivelse af den augsburgske trosbekendelse.