Konfus, (lat. confusus), om person forvirret; uklar.