Konformisme, (lat. konform + -isme), om person trang til at være i overensstemmelse med flertallets væremåde.