Konformisme, 1) i England bekendelse til den anglikanske kirke; det modsatte af nonkonformisme. 2) inden for politologi ensretning.