Konfokale, (af kon- og afledn. af lat. focus 'brændpunkt'), samling af ellipser og hyperbler med fælles brændpunkter. Man kan vise, at de konfokale keglesnit udgør et ortogonalsystem, dvs. enhver ellipse skærer enhver hyperbel under en ret vinkel.