Konfligere, (lat. confligere støde sammen), komme i konflikt; være i konflikt med.