Konferere, (lat. conferre bære, bringe sammen), tildele (fx et embede el. en universitetsgrad).