Kondonation, (lat. condonatio), eftergivelse (af straf).