Konditor, (af lat. conditor, af condire 'sylte, krydre'), håndværker, der fremstiller finere bagværk samt desserter og konfekt. Uddannelsen er et speciale under erhvervsuddannelsen til bager, konditor og chokolade- og konfektureassistent; den varer tre år og syv måneder (1997) og veksler mellem undervisning på teknisk skole og praktik i et konditori, se levnedsmiddeluddannelser.