Konditionstal, i matematik tal, der angiver, hvor gode betingelserne er for at løse en ligning eller et ligningssystem. Hvis man fx har fundet en tilnærmet løsning, x′, til den virkelige løsning, x0, til ligningen f (x) = y, og en prøve viser en fejl (residuum) r = f (x′)−y, angiver konditionstallet, κ, hvor stor fejlen e = x′−x0 er i forhold til r, dvs. man har vurderingen |e| ≤ κ|r|.