Konditionel, (fr. conditionel), som indeholder en betingelse.