Kondescendens, (lat. condescendentia, af condescendere lade komme nærmere), eftergivenhed.