Kondensator, inden for elektricitetslære og elektroteknik en tidligere benyttet betegnelse for den elektriske komponent kapacitor.