Kondemnering, (afledn. af lat. condemnare 'fælde dom'), inden for søretten det forhold, at et skib ikke skønnes at kunne sættes i stand, se konstruktivt totaltab.