Kondemnere, (lat. condemnare dømme, fordømme), erklære at noget (især bygning el. skib) er ubrugeligt og derfor bør kasseres.