Kondemnation, (lat. condemnatio), erklæring om at noget (især bygning el. skib) er ubrugeligt og derfor bør kasseres.