Kondemnabel, (lat. condemnabilis), som bør kondemneres.