koncern

Koncern, to eller flere danske aktieselskaber og/eller anpartsselskaber, hvoraf ét, moderselskabet, gennem aktie- eller anpartsbesiddelse eller gennem indflydelse på valget af flertallet af bestyrelsens medlemmer formelt eller reelt bestemmer over det eller de andre selskaber, datterselskaberne. Ud over at hvert selskab i koncernen skal udarbejde en årsrapport, skal der for koncernen som helhed aflægges koncernregnskab, der viser dens samlede økonomiske stilling, og hvori alle indbyrdes mellemværender mellem selskaberne er fjernet.

Faktaboks

etymologi:
Ordet koncern kommer af engelsk concern 'angå, vedrøre', af middellatin concernere 'blande'.

Hvis der i en koncern gennem tre år i gennemsnit er 35 medarbejdere, har datterselskabernes medarbejdere ret til at vælge repræsentanter i moderselskabets bestyrelse, såkaldt koncernrepræsentation.

To eller flere datterselskaber betegnes indbyrdes søsterselskaber.

Mens moderselskaber i praksis ved koncernbestyrelsen, dvs. moderselskabets bestyrelse, i vidt omfang ensretter datterselskabernes bestræbelser, således at koncernen i organisatorisk og økonomisk forstand arbejder som en helhed, er der i Danmark kun sparsom lovregulering af moderselskabers mulighed for at gribe detaljeret ind i datterselskabernes forhold. I Tyskland, Portugal og Brasilien findes der derimod en meget detaljeret lovregulering af koncernforhold, ligesom der på EU-plan arbejdes med noget tilsvarende.

Koncernlån er lån, kaution eller sikkerhedsstillelse fra et datterselskab til fordel for dets moderselskab. Skønt aktionærlån og anpartshaverlån ellers er forbudt i dansk ret, er koncernlån tilladt, hvis det ikke i det konkrete tilfælde anses for at være behæftet med en risiko for datterselskabet, dvs. hvis det låntagende moderselskab skønnes at være betalingsdygtigt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig