Konception, (af lat. conceptio, af concipere 'undfange, opfatte'), befrugtning, undfangelse, fertilisation, sammensmeltning af hunlige og hanlige kønsceller, hvorunder der bliver dannet et befrugtet æg. Hindring heraf betegnes antikonception (prævention).