Koncentrisk er en betegnelse i geometri som sædvanligvis bruges om cirkler beliggende i samme plan og med fælles centrum eller om kugler med fælles centrum. Mere generelt anvendes betegnelsen også om ligedannede figurer med samme midtpunkt, fx koncentriske ellipser eller kvadrater.