Koncentrere, inden for kemi gøre en opløsning stærkere; fortætte. Se koncentration.