Koncentrationsfaktor, i mineindustrien om forholdet mellem den minimumslødighed (cutoff-grad), der kræves for økonomisk udnyttelse af fx en kobbermalm, og gennemsnitsindholdet af kobber i jordskorpen.