Koncelebration, (lat. concelebratio), det at koncelebrere.