Koncedere, (lat. concedere gå bort, rømme), indrømme; tillade; bevilge.