Komturi, (ty. Komturei), gods tilhørende en ridderorden.