Komputabilitet, (afledn. af lat. computare 'beregne'), udjævnelighed, inden for obligationsretten den egenskab ved to krav, der gør, at de kan indgå i samme opgørelse. Efter dansk ret kan modregning kun kræves, hvis hovedkrav og modkrav er komputable, dvs. udjævnelige, fx fordi begge er krav på penge.