Komptør, (fr. compteur, af compter tælle), tælleapparat.