Kompromis, aftale eller forlig opnået ved gensidige indrømmelser.