Komprehensibel, (lat. comprehensibilis), forståelig.