Kompost, (af fr. compost, af lat. compositum, af compositus 'sammensat'), gødnings- og jordforbedringsmateriale frembragt ved kompostering, dvs. mikrobiel nedbrydning af organisk affald fra fx have- og parkanlæg til muldagtige stoffer. Forudsat en tilstrækkelig tilgang af ilt bevirker den bakterielle aktivitet en energiafgivelse, som medfører temperaturstigninger til 50-70 °C. Herved dræbes mulige sygdomskim i komposten, ligesom ukrudtsfrøs spireevne ødelægges. På lossepladser udføres der i udstrakt grad kompostering af sorteret have- og grenaffald, og komposten er efterspurgt som jordforbedringsmiddel. I landbruget finder bevidst kompostering af husdyrgødning kun sted i biodynamiske jordbrug samt i nogle tilfælde i økologiske jordbrug, se biodynamisk jordbrug.