Kompositsignal, tv-signal bestående af en luminans- og en krominansinformation kombineret gennem en PAL-, Secam- eller NTSC-kodning. Processen er en analog form for billedkompression, hvorved kompositsignalets båndbredde kan begrænses til 5 MHz for PAL, som er den standard, der anvendes i Danmark. Det menneskelige øje opfatter de mindste detaljer i luminanssignalet, der overfører billedets gråtoner; dette signal må derfor have fuld båndbredde. Krominanssignalet, der rummer farveinformationerne, kan derimod begrænses til en båndbredde på ca. 1,5 MHz. Se også tv-systemer.